Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Stichting De Upside van Down besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.deupsidevandown.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting De Upside van Down aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Copyright

Op alle op de website deupsidevandown.nl getoonde foto’s/afbeeldingen rust het auteursrecht bij Stichting De Upside van Down of de fotograaf. Niets uit de teksten of van de foto’s/ afbeeldingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting De Upside van Down openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.